Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nová vyhláška

SÚBOR
Počet videní: 243
Nová vyhláška

Od 13.septembra okres Humenné naďalej v zelenej farbe

V zelených okresoch platia aktuálne tieto opatrenia:

 • Povinné rúško v interiéri v spoločných priestoroch a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.
 • Reštaurácie aj obchodné centrá fungujú bez obmedzení. Na obchody a prevádzky sa nevzťahuje ani obmedzenie počtu zákazníkov.
 • Obmedzenie počtu len v interiérových reštauráciách: medzi stolmi musia byť dvojmetrové odstupy.
 • Test potrebný iba pri vysoko rizikové hromadné podujatia alebo prevádzky.
 • Na hromadných podujatiach môže byť obsadených na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent kapacity najviac však do 1 000 osôb v exteriéri a 500 osôb v interiéri. Negatívny test možné nahradiť LAMP testom.

Aktuálne platné opatrenia podľa vybraného okresu

Od 2. augusta zostávajú všetky okresy zelené podľa COVID AUTOMATu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto súvislosti pripomína vybrané preventívne opatrenia.

Každý z nás dodržiavaním preventívnych opatrení pomáha znižovať riziko šírenia vírusu SARS-CoV-2 a jeho infekčnejších variantov.


Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest

 • Prekrytie horných dýchacích ciest je povinné vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne.

 • Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku, šál

 • Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri

 • Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéroch a na hromadných podujatiach majú:

 • deti do 6 rokov veku,

 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, 

 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 

 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 

 • osoby pri výkone športu, 

 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 

 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, 

 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám

 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania 

 • návštevníci prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness: týka sa to interiérov aj exteriérov

 • čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

 


Kde je v súčasnosti potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu

 • Negatívny výsledok testu na COVID-19 sa vyžaduje aktuálne v interiéroch akvaparkov (iba služby, teda atrakcie, vnútorné bazény, nie šatne, sprchy, toalety). Rovnako na podujatiach ako svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia organizované v prevádzkach a tiež u divákov aj súťažiacich na vybraných športových podujatiach (podrobne definované vo vyhláške ÚVZ SR č. 223). Potrebný je PCR alebo LAMP test, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 24 hodín.

 • Negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín sa vyžaduje od detí a osôb zabezpečujúcich priebeh zotavovacieho podujatia (pobytové tábory). 

 • Testy je tiež možné využiť pri organizácii podujatí bez obmedzenia počtu účastníkov, keď v čase začiatku majú všetci účastníci negatívne výsledky (AG, PCR alebo LAMP) nie staršie ako 12 hodín.

 • Negatívny výsledok na COVID-19 je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní, či o prekonaní COVID-19. Negatívnym výsledkom testu ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov. Podrobné definície možno nájsť vo vyhláške ÚVZ SR č. 223.


Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

 • pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín

 • státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb

 • sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb


Obchodné domy 

 • v interiéroch naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov - to sa netýka prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania


Wellness, akvaparky, kúpele

 • pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín - netreba deťom do 10 rokov, netýka sa vstupu do toaliet, spŕch, šatní

 • obsadenosť najviac 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000


Fitness centrá

 • najviac 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 metrov štvorcových


Divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia

 • v interiéri najviac 500 ľudí

 • v exteriéri najviac 1000 ľudíÚrad verejného zdravotníctva SR

a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

 

Od 9. júla sa menia podmienky vstupu na územie Slovenska, otvorené budú všetky hraničné priechody

Od 9. júla 2021 začína platiť nový cestovný semafor. Ten reaguje na šírenie delta variantu koronavírusu  a prináša zmeny v cestovaní. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nebudú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel bude v tom, či  prichádzajúca osoba je alebo nie je zaočkovaná.  Otvorené budú všetky hraničné priechody.

Podrobnosti upravuje nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 227/2021 (PDF, 538 kB), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 226/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb pri vstupe na územie SR (PDF, 2 MB), účinná od 9. júla 2021, konkrétne:

 • povinnosti  osôb vstupujúcich na územie SR pri registrácii na korona.gov.sk/ehranica a výnimky z tejto povinnosti,
 • podmienky a výnimky z karantény pri vstupe na územie SR, vrátane režimu pre ľudí cestujúcich za prácou, ktorí nie sú zaočkovaní, a tiež študentov,
 • podmienky vstupu na územie SR leteckou dopravou,
 • podmienky tranzitu cez naše územie, pričom určuje koridory, ktorými možno prechádzať.

 

Polícia s pomocou príslušníkov ozbrojených síl, finančnej správy a zboru väzenskej a justičnej stráže bude vykonávať kontroly dodržiavania povinností. Trvalé kontroly budú vykonávané na všetkých väčších cestných priechodoch I. a II. kategórie, na menších priechodoch III. kategórie sa bude vykonávať pravidelný monitoring dodržiavania karanténnych povinností.

Z dôvodu zabezpečenia plynulosti premávky sa polícia obracia na prichádzajúcich s prosbou, aby mali pripravené všetky potrebné doklady, potvrdenia či mobilné zariadenia s digitálnymi formami potvrdení, najmä potvrdenie o registrácii na eHranica a v prípade zaočkovania aj potvrdenie o očkovaní. Kontrolu digitálnych COVID preukazov EÚ polícia vykonáva aj prostredníctvom čítacích zariadení.

 

Registrácia na eHranici

Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.

 • Registrovať sa nemusia:
  • deti do 12 rokov,
  • osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska, 
  • posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, členovia leteckého personálu, posádky v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave,
  • vodiči a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta alebo prevážajú orgány určené na transplantáciu, krv a krvné náhrady,
  • zamestnanci pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie.

Čítajte: do eHranice sa možno registrovať už 30 dní pred príchodom na Slovensko

Hlavná stránka aplikácie e Hranica - kliknite pri vstup

 • Registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR. To sa netýka: 
  • plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov,
  • osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny - týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta,
  • osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta,
  • osôb cestujúcich za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň.
 • Jedna registrácia postačí do 1. septembra: 
  • osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou,
  • majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou,
  • občanom SR, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 km od otvoreného hraničného priechodu.

Karanténa a výnimky z nej

 • Všetky osoby, ktoré od 9. júla 2021  od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.
 • Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.
 • Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali - končí sa vtedy, keď ostatným členom.

Karanténa nie je povinná pre:

 • plne zaočkovaných ľudí,
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta,
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín,
 • nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní,
 • nezaočkované osoby, ktoré mali výnimku aj doteraz, ako posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby a ďalší, presný zoznam a prípadnú potrebu preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 stanovuje vyhláška; tieto osoby sa stále musia registrovať na e-hranici.

Definícia plne zaočkovanej osoby:

 • osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • osoba najmenej 21dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky) - prechodne do 9. augusta

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Ďalšie zmeny vo výnimkách z karantény:

 • vstup na územie SR pre vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií) a v niektorých životných situáciách vznikla povinnosť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Podmienky sú podrobne rozpísané v § 7 vyhlášky);
 • povinnosť karantény sa po novom týka aj nezaočkovaných osôb ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov. Výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby však ostáva zachovaná, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Režim pre ľudí cestujúcich za prácou, ktorí nie sú zaočkovaní - platí do 1. septembra 2021

Karanténa sa na nich nevzťahuje, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

 • za posledných 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu a zároveň
  • majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo Ukrajine, alebo
  • majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, a miesto výkonu práce na území SR, 
 • majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce,
 • majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

Študenti vstupujúci na územie Slovenska, ktorí majú nad 12 rokov a navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku), nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

Podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby. Zdôrazňujeme, že študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období kedy je prerušená ako napr. počas letných prázdnin).

Vstup na územie SR leteckou dopravou

 • vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska,
 • každá osoba musí vyplniť formulár na stránke https://www.mindop.sk/covid,
 • pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa pri prílete treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby. Výnimku majú deti do 12 rokov.  Táto podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovým typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom vírusu SARS-CoV-2. Kombináciou registrácie a testovania sa významne znižuje riziko zavlečenia a následného nekontrolovaného šírenia nových nebezpečnejších variantov pandemického vírusu.

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

Tranzit a koridory

 • Pre prejazd územím SR naďalej platí, že treba prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok.
 • Tranzit treba vykonať do 8 hodín.
 • Pre tranzit sa netreba vopred registrovať.


  Pre tranzit sú určené koridory, ktorými je možné prechádzať:

Ukrajina – Česká republika

 • Trasa Ukrajina – Česká republika je stanovená v smere hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod alebo hraničný priechod Ubľa – Maly Bereznyj, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, cez cestný priechod Makov - Bílá-Bumbálka alebo Starý Hrozenkov - Drietoma

Česká republika – Ukrajina

 • Trasa Česká republika – Ukrajina je stanovená v smere hraničný priechod Makov - Bílá-Bumbálka/Starý Hrozenkov - Drietoma, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov, Michalovce, Sobrance, hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod alebo hraničný priechod Ubľa – Maly Bereznyj

Ukrajina – Rakúska republika

 • Trasa Ukrajina – Česká republika je stanovená v smere hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod alebo hraničný priechod Ubľa – Maly Bereznyj Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, Bratislava cez cestný priechod Bratislava -Jarovce – Kittsee

Rakúska republika  - Ukrajina 

 • Trasa Rakúska republika  - Ukrajina  je stanovená v smere cestný priechod Bratislava -Jarovce – Kittsee, Bratislava,  Prešov, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov a cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod alebo hraničný priechod Ubľa – Maly Bereznyj,

Poľsko – Rakúsko/Maďarsko  

 • Trasa Poľsko - Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere cestný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Martin, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava  cestný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).
 • Trasa Poľsko - Maďarsko je stanovená v smere cestný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, cestný priechod Šahy – Parassapuszta.
 • Trasa Poľsko - Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere cestný priechod Skalité – Zwardoň, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava  cestný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).
 • Trasa Poľsko - Maďarsko je stanovená v smere cestný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek – Svidník, Giraltovce, Prešov, Košice, cestný priechod Milhosť – Tornyosnémeti.

Rakúsko/Maďarsko - Poľsko

 • Trasa  Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere cestný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Martin, Dolný Kubín, cestný priechod Trstená – Chyžné.
 • Trasa Maďarsko - Poľsko je stanovená v smere cestný priechod Šahy – Parassapuszta,  Zvolen,  Banská Bystrica,  Ružomberok,  Dolný Kubín, cestný priechod Trstená – Chyžné.
 • Trasa  Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere cestný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, cestný priechod Skalité – Zwardoň.
 • Trasa Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere cestný priechod Milhosť – Tornyosnémeti, Košice, Prešov, Giraltovce, Svidník, cestný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek.

Česká republika - Rakúsko/Maďarsko

Trasa po D2 v smere cestný priechod Břeclav- Brodské, Bratislava, cestný priechod (Bratislava - Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).

Rakúsko/Maďarsko - Česká republika

Trasa po D2 v smere cestný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, cestný priechod Břeclav - Brodské. 

 

 Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
vyhlaska_175 223.4 kB pdf 20.4.2021
vyhlaska_176 306.2 kB pdf 20.4.2021
vyhlaska_194 252.1 kB pdf 26.4.2021
vyhlaska_197 174.3 kB pdf 30.4.2021
vyhlaska_202 196.9 kB pdf 11.5.2021
vyhlaska_203 244.5 kB pdf 11.5.2021
vyhlaska_204 186 kB pdf 11.5.2021
vyhlaska_205 226.8 kB pdf 14.5.2021
vyhlaska_206 229.2 kB pdf 14.5.2021
vyhlaska_208 336.2 kB pdf 17.5.2021
vyhlaska_212 318.7 kB pdf 1.6.2021
vyhlaska_226 1.73 MB pdf 8.7.2021
vyhlaska_231 868.7 kB pdf 20.7.2021
vyhlaska_233 371.1 kB pdf 27.7.2021
vyhlaska_234 305.1 kB pdf 27.7.2021
vyhlaska_247 273.1 kB pdf 16.9.2021