Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán obce - Rozsah hodnotenia- návrh

SÚBOR
Dátum: 08.06.2022
Autor: Martina Bodnárová
Územný plán obce - Rozsah hodnotenia- návrh

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Hudcovce   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-hudcovce

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu Územný plán
obce Hudcovce je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia
dotknutou obcou  na adresu:


Okresný úrad Humenné

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Kukorelliho 1

066 01 Humenné


Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Hudcovce“ je
zverejnené na internetových stránkach
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-
obce-hudcovce

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť
počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade
Humenné, odbore starostlivosti o životné prostredie, v kancelárii 152, 4.poschodie,  v
pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Obstarávanie Územného plánu obce (ÚPN-O) Hudcovce

– prerokovanie zadania ÚPN-O

   Obec Hudcovce, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2, § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), zabezpečila podľa § 20, ods.1 stavebného zákona v súlade s výsledkami prieskumov a rozborov územia spracovanie Zadania ÚPN-O Hudcovce.

Zadanie bude slúžiť ako podklad pre spracovanie nového územného plánu obce Hudcovce.

Podľa § 21, ods. 2 stavebného zákona sa zadanie prerokuje „s dotknutými obcami, s dotknutými samosprávnymi krajmi a s dotknutými právnickými osobami a dohodne ho s dotknutými orgánmi“. Na tomto základe informujeme občanov a právnické osoby pôsobiace na území obce o možnosti podať námety a pripomienky k Zadaniu Územného plánu obce Hudcovce.

Do tohto zadania možno nahliadnuť na Obecnom úrade Hudcovce, alebo na www stránke obce https://www.hudcovce.sk/, kde je súčasne publikovaná aj textová a grafická časť prieskumov a rozborov územia, ktoré predchádzali spracovaniu zadania.

Pripomienky a námety zo strany občanov a právnických osôb možno vzniesť písomne, poštou alebo osobným doručením, a to do 31. 5. 2022.

 

Ing. Martina Bodnárová

starostka obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ZADANIE_Hudcovce Veľkosť: 992.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR Sprievodná správa Veľkosť: 1.52 MB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR 1 Širšie vzťahy legenda Veľkosť: 53.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR 1 Širšie vzťahy Veľkosť: 717 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR 2 Krejinnoekologický plán Veľkosť: 1.29 MB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR 3 Problémový výkres 5000 Veľkosť: 948.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR 3 Technická vybavenosť 5000 Veľkosť: 560.6 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Rozsah hodnotenia - návrh Veľkosť: 1.42 MB Formát: pdf Dátum: 8.6.2022