Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Dátum: 10.11.2022
Autor: Mária Mattová
Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Vyhlásenie Obce Hudcovce

O B E C  HUDCOVCE

vyhlasuje výberové konanie na funkciu

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HUDCOVCE

v súlade s § 18a odst. 1-4  zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,

v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva

v Hudcovciach č. 4/4/2022  zo  dňa  9.11.2022

 

Určuje následovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú

prihlášku najneskôr do 5.12.2022  na Obecnom úrade v Hudcovciach   

v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať!.

Úväzok 0,05   / 5 % /

 

POŽIADAVKY:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- prihláška na výberové konanie

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v

   zastupiteľstve

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej

  pozície

- kópie o vzdelaní, absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

- prax vo funkcii minimálne 10 rokov

 

   Ing. Martina Bodnárová

   starostka obce