RSS Obec Hudcovce http://hudcovce.sk RSS kanál obce Obec Hudcovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Vývoz nebezpečného odpadu - 3.3.2020 http://hudcovce.sk/sprava/9630/n 9630 3. marca 2020 v čase od 12.15 - 13.30 pri utobusovej zastávke http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/no_7dd871_sm.jpg Voľby do NR SR http://hudcovce.sk/sprava/9258/n 9258 29. februára 2020 http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/vlajka-slovensko_d69f06_sm.jpg Voľby do NR SR - 2020 http://hudcovce.sk/sprava/8219/n 8219 Informácia pre voliča http://hudcovce.sk/data/news/Obec Hudcovce/2019/vlajka-slovensko_2a790f_sm.jpg Zdravotné riziká z dlhodobej expozície PCB látkami http://hudcovce.sk/sprava/9305/n 9305 Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/medicina-doktor-choroba-lekar_edade4_sm.jpg Voľby do NR SR - 2020 http://hudcovce.sk/sprava/9257/n 9257 29.februára 2020 http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/vlajka-slovensko_b0c50e_sm.jpg