RSS Obec Hudcovce http://hudcovce.sk RSS kanál obce Obec Hudcovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov http://hudcovce.sk/sprava/13002/n 13002 Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, bez účasti obyvateľov. http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/fgk7scitanie_obytavatelstva_b0297e_sm_300b65_sm.jpg Opatrenia RÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - NOVÉ ! http://hudcovce.sk/sprava/10587/n 10587 Dodatočné uvoľnenie hraničného réžimu http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/virus_d35694_sm.png Potvrdenie výskytu nákazy v chove ošípaných na území SR http://hudcovce.sk/sprava/12827/n 12827 Informácia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/africky_mor_e39824_sm.jpg Úradné hodiny Obecného úradu v júli a v auguste http://hudcovce.sk/sprava/12689/n 12689 Po - Pi :  6.00 - 14.00 hod. Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00 hod. http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/1233149676zmena_2a0587_sm.jpg Odstránenie a okliesnenie stromov a porastov http://hudcovce.sk/sprava/12426/n 12426 Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/stromy_vo_vedeni_677ad9_sm.jpg Autobusová doprava v obci od 1. mája 2020 http://hudcovce.sk/sprava/10924/n 10924 podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/arriva-nitra-autobus-640x360_9bdb1e_sm.jpg Zdravotné riziká z dlhodobej expozície PCB látkami http://hudcovce.sk/sprava/9305/n 9305 Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/jed-odpad-toxicke_32bac1_sm.jpg