RSS Obec Hudcovce http://hudcovce.sk RSS kanál obce Obec Hudcovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Otvorenie MŠ - 1. júna http://hudcovce.sk/sprava/12055/n 12055 Organizácia a podmienky do konca šk. roku 2019/2020. Usmernenie hlavného hygienika SR. Dodatky k prevádzkovému poriadku. http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/p1040862_5ae15f_sm.jpg Opatrenia RÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - NOVÉ ! http://hudcovce.sk/sprava/10587/n 10587 Štátna karanténa. Hromadné podujatia. Výnimky povinnosti nosenia rúšok. http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/virus_d35694_sm.png Autobusová doprava v obci od 1. mája 2020 http://hudcovce.sk/sprava/10924/n 10924 podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/arriva-nitra-autobus-640x360_9bdb1e_sm.jpg Vážení občania, http://hudcovce.sk/sprava/10822/n 10822 ak potrebujete rúška, ste v karanténe a nemá Vám kto nakúpiť alebo v tejto mimoriadnej situácii potrebujete inú pomoc, zavolajte mi na tel. č. 0911 595 302.  Starostka obce http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/infekcia-virus-epidemia-ruska_b7920e_sm.jpg Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe http://hudcovce.sk/sprava/10342/n 10342 Zoznam telefónnych čísel RÚVZ v SR http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/medicina-doktor-choroba-lekar_606265_sm.jpg Verejné vyhlášky http://hudcovce.sk/sprava/10303/n 10303 Izolácia v domácom prostredí. Zákaz hromadných podujatí http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/paragraf2_1b87bb_md_3d56e8_md_dd2c65_md_fd6941_sm.jpg Zdravotné riziká z dlhodobej expozície PCB látkami http://hudcovce.sk/sprava/9305/n 9305 Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/jed-odpad-toxicke_32bac1_sm.jpg