RSS Obec Hudcovce http://hudcovce.sk RSS kanál obce Obec Hudcovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Nové opatrenia RÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia http://hudcovce.sk/sprava/10587/n 10587 Platné od 13. a 15. októbra 2020. http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/korona_deb94d_sm.jpg Október - mesiac úcty k starším http://hudcovce.sk/sprava/14382/n 14382 " Život je ako chlieb. Časom vždy tvrdší a tvrdší. Ale čím menej ho zostáva, tým viac si ho ceníš."  I. Montanelli http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/ucta_k_starsim-620x330_7830c9_sm.jpg Povinnosť registrácie chovov ošípaných najneskôr do 23.10.2020 http://hudcovce.sk/sprava/12827/n 12827 Vysoké riziko ! RVPS Humenné odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných (odporazenie na jatočné využitie) a nezakladanie nového chovu do odvolania. http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/mor_osipanych_2dc8bc_sm.jpg Sčítanie obyvateľov, domov a bytov http://hudcovce.sk/sprava/13002/n 13002 Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, bez účasti obyvateľov. http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/fgk7scitanie_obytavatelstva_b0297e_sm_300b65_sm.jpg Odstránenie a okliesnenie stromov a porastov http://hudcovce.sk/sprava/12426/n 12426 Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/stromy_vo_vedeni_677ad9_sm.jpg Zdravotné riziká z dlhodobej expozície PCB látkami http://hudcovce.sk/sprava/9305/n 9305 Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom http://hudcovce.sk/data/news/hudcovce.sk/2020/jed-odpad-toxicke_32bac1_sm.jpg