Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

                   

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Voľby NR SR 23-menovanie zapisovateľky Veľkosť: 126.9 kB Formát: pdf Dátum: 26.6.2023
Pozvánka na OZ 14.12.2023 Veľkosť: 143.2 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2023
Zápisnica z OVK - voľby NR SR Veľkosť: 8.61 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2023
Pozvánka na OZ 27.09.2023 Veľkosť: 185.3 kB Formát: pdf Dátum: 22.9.2023
Záverečný účet obce rok 2022 Veľkosť: 4.22 MB Formát: pdf Dátum: 7.6.2023
Oznámenie k Záverečnému stanovisku Návrh ÚPN-O Hudcovce Veľkosť: 213.1 kB Formát: pdf Dátum: 4.9.2023
Pozvánka na OZ 5.9.2023 Veľkosť: 302.1 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2023
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územný plán obce Hudcovce Veľkosť: 7.12 MB Formát: pdf Dátum: 25.8.2023
Upozornenie VSD Veľkosť: 876.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2023
Voľby NR SR 23-email adresa-žiadosť o vydanie hlasovacích preuk Veľkosť: 135.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.6.2023
Voľby NR SR 23-email adresa na doručenie delegačných listín Veľkosť: 131.2 kB Formát: pdf Dátum: 26.6.2023
Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR 2024 Veľkosť: 444 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2024
Voľby NR SR 23-určenie okrsku a volebnej miestnosti Veľkosť: 121.8 kB Formát: pdf Dátum: 26.6.2023
2023-06-13-083431-pum_informacia_ Veľkosť: 120.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.6.2023
2023-06-13-083420-pum_oznamenie_ Veľkosť: 2.19 MB Formát: pdf Dátum: 14.6.2023
Oznámenie o strategickom dokumente Plán UM PSK Veľkosť: 292.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.6.2023
Voľby do Národnej rady SR r. 2023 - Informácie pre voliča - Veľkosť: 224 kB Formát: pdf Dátum: 13.6.2023
Pozvánka na OZ 6.6.2023 Veľkosť: 301.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.6.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolórky obce Hudcovce na Veľkosť: 198 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2023
Navrh - Záverečný účet obce za rok 2022 Veľkosť: 835.9 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_Sprievodná_správa Veľkosť: 1.92 MB Formát: pdf Dátum: 20.5.2023
Pozvánka na OZ 14.3.2024 Veľkosť: 140.9 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2024
Zápisnica z okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európského parlamentu Veľkosť: 3.2 MB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024
Návrh plánu kontr. činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2024 Veľkosť: 104.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Návrh ZÚ 2023 -Záverečný účet obce Hudcovce Veľkosť: 518.4 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente-Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj Veľkosť: 100.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente -Smart PSK-kvalitnejšia budúcnosť Veľkosť: 329.2 kB Formát: pdf Dátum: 3.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente -Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025 Veľkosť: 353.2 kB Formát: pdf Dátum: 3.5.2024
Voľby do EP - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Veľkosť: 125.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024
Zápisnica OVK z II. kola volieb prezidenta Veľkosť: 511.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024
Zapisnica OVK z I. kola volieb prezidenta Veľkosť: 582.8 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
Voľby do EP - email adresa Veľkosť: 127.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.3.2024
Oznam_o_prerokovaní +pozvánka-na-prerok.-Správy-o-hodnotení_Návrh ÚPN-O Hudcovce_verejnosť Veľkosť: 118.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2023
Voľby do EP-utvorenie okrsku a určenie miestnosti Veľkosť: 126.2 kB Formát: pdf Dátum: 5.3.2024
Kandidáti na Prezidenta SR-2024 Veľkosť: 189.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024
Informácia pre voliča - Voľby do EP-v angl.jazyku Veľkosť: 476.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2024
Informácia pre voliča - Voľby do EP-v slov.jazyku Veľkosť: 428.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2024
Informácia o verejnom prerokovani správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu Veľkosť: 209.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.1.2024
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK- zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu Veľkosť: 760.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.1.2024
VSD - oznámenie o prerušení distribucie elektriny dňa 14.2.2024 Veľkosť: 1.13 MB Formát: pdf Dátum: 31.1.2024
Voľby prezidenta 2024 - emailová adresa Veľkosť: 125.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.1.2024
Utvorenie okrsku, určenie miestnosti a tel.kontakt-Voľby prezidenta 2024 Veľkosť: 95.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.1.2024
Pozvánka na 20.12.2022 Veľkosť: 213.8 kB Formát: pdf Dátum: 16.12.2022
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr_4 Komplexný návrh 2880 Veľkosť: 1.06 MB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr_3 OPaTK Veľkosť: 1.18 MB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr_2_Komlexný návrh_10 000 Veľkosť: 1023.3 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr_1 Širšie vzťahy legenda Veľkosť: 263.2 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr_1 Širšie vzťahy Veľkosť: 3.28 MB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr schéma záv_časti a VPS Veľkosť: 889.8 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce Záväzná časť Veľkosť: 345.2 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce Sprievodná správa Veľkosť: 1.96 MB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Územného plánu obce Hudcovce Veľkosť: 367.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.3.2023
Pozvánka OZ na 6.3.2023 Veľkosť: 183.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr_5 Doprava Veľkosť: 656.4 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Pozvánka OcÚ Veľkosť: 217.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
Pozvánka Veľkosť: 100 kB Formát: pdf Dátum: 18.11.2022
Hudcovce PRaR 3 Technická vybavenosť 5000 Veľkosť: 560.6 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR 3 Problémový výkres 5000 Veľkosť: 948.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR 2 Krejinnoekologický plán Veľkosť: 1.29 MB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR 1 Širšie vzťahy Veľkosť: 717 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR 1 Širšie vzťahy legenda Veľkosť: 53.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Hudcovce PRaR Sprievodná správa Veľkosť: 1.52 MB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
ZADANIE_Hudcovce Veľkosť: 992.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_výkr_1_Širsie_vzťahy Veľkosť: 3.29 MB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_vykr_8_Zábery_PP Veľkosť: 418.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_vykr_8_Zábery_LP Veľkosť: 183.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_výkr_7_TV_energetika Veľkosť: 570.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_výkr_6_TV_voda,kanál Veľkosť: 659.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_výkr_5_Doprava Veľkosť: 679.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_výkr_4_Komplexny_navrh_2880 Veľkosť: 879.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_výkr_3_OPaTK Veľkosť: 1.29 MB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_výkr_2_Komplexný návrh_10 000 Veľkosť: 1.12 MB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_výkr_1_Širsie_vztahy_legenda Veľkosť: 265.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Prerokovanie zadania ÚPN-O Veľkosť: 161.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_vyhod. persp. využ. les. pozem._správa Veľkosť: 614.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_výkr_Schéma_záv_častí_a_VPS Veľkosť: 933.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce_Záväzná_časť Veľkosť: 353.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Správa_o_hodnotení_Návrh_ÚPN-O_Hudcovce Veľkosť: 803.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Výberové konanie riaditeľka MŠ Veľkosť: 702.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2023
Výberové konanie - učiteľ Materská škola Hudcovce Veľkosť: 557 kB Formát: pdf Dátum: 12.4.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr_8 Zábery PP Veľkosť: 3.9 MB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr_7 TV energetika Veľkosť: 587.7 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Návrh ÚPN-O_Hudcovce výkr_6 TV voda Veľkosť: 765 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023