Obec Hudcovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny" Regionálneho systému ekologickej stability okresu Humenné"

Do dokumentácie RÚSES okresu Humenné je možné nahliadnúť na Okresnom úrade v Humennom a to v úradných hodinách každý pracovný deň. Toto oznámenie a dokumentáciq je zverejnená aj na webovom sídle Okresného úradu Humenné http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_humenne/dokumenty/zivotne/2020/rud/RUSES_Humenne.pdfhttp://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_humenne/dokumenty/zivotne/2020/rud/RUSES_Humenne.pdf

Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie, môžu doručiť svoje námietky a pripomienky na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia / 29.06.2020/ , inak k nim nebude prihliadnuté.

Zverejnené: 30.06.2020

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.